Sundhedshus - drømmen bliver til virkelighed

Drømmen bliver til virkelighed - Vorgod-Barde Hallen står igen foran en udvidelse

Et nyt Sundhedshus medfører også en nødvendig udvidelse af hallen, så nu skal vi i arbejdstøjet med planlægningen og hvordan vi finder finansieringen.

Ideen til et Sundhedshus i forbindelse med Vorgod-Barde Hallen er udsprunget fra hallens bestyrelse, og nu hvor finansieringen til sundhedshuset er faldet på plads, med en bevilling fra statsmidlerne på 6,4 millioner, skal bestyrelsen i arbejdstøjet og have konkretiseret behovet for en længe ønsket udvidelse af hallens faciliteter - således fortæller halformand Jørgen Clausen.

Hallen har i en længere periode manglet plads til de mange aktiviteter, som foregår. Vorgod-Barde Hallen er jo blevet et centralt omdrejningspunkt for området, hvorfor der også opstår nye behov til hallen og dens faciliteter. 

Og det bliver jo endnu mere aktuelt, når der bygges et sundhedshus i umiddelbar forbindelse med hallen, og hvor ideen og visionen netop er at koordinere sundhedshuset med motionsfaciliteter, således at man får mulighed for at få motion bygget ind i behandlingen.

Det er ligeledes et stort ønske i området, at der kan tilknyttes fysioterapeut og muligvis andre behandlere til sundhedshuset/hallen, således at vi i Vorgod-Barde kan tilbde en stor palette af serviceydelser indenfor sundhedsområdet. 

Der har netop været afholdt generalforsamling og repræsentantskabsmøde i hallen, og hvor vi i bestyrelsen fik stor opbakning til vores planer om en udvidelse af hallen i samme område, som sundhedshuset kommer til at ligge, således at man kan udnytte synergieffekten mellem de 2 centre. 

Det vil blive i Vorgod-Barde Hallens opgave at sørge for lokaler, som en fysioterapeut og eventuelt andre behandlere kan leje sig ind i, og det vil kræve en større investering. Samtidig har hallen et stort ønske om at kunne flytte fitness/spinning i bedre og mere velegnede lokaler, og det vil være oplagt at placere dette i umiddelbar nærhed af sundhedshus/fysioterapeut, således, at det bliver nemt at planlægge genoptræning og træningshold - og hvor det bliver helt ideelt for den enkelte patient, at alt kan foregå på samme sted. 

Flytningen af disse aktiviteter vil samtidig frigøre plads i den eksisterende hal, som dermed kan få opfyldt behovet for yderligere møderum og depot - hvilket vi har haft et stort ønske om igennem lang tid som følge af det store aktivitetsninveau, der er i hallen. 

Hallens brugere spænder jo vidt lige fra de traditionelle idrætsgrene til fotokursus og strikke-hækle events samt foredrag og fester. Og jo bedre muligheder - jo flere ideer kommer der på bordet. 

Vi må stå sammen

Vi er godt klar over, at behovsanalysen vil vise, at det er et projekt, som vil koste rigtig mange penge, hvilket vi også fra starten har været indstillet på. Vi havde jo selvfølgelig håbet på , at statsmidlerne ville finansiere Sundhedshuset, så vi ikke skulle ud og skaffe store midler til dette - men havde jo nok frygtet lidt at dette ikke ville være tilfældet. Men nu hvor dette er på plads, har vi i bestyrelsen også en forhåbning om, at befolkningen i Vorgod-Barde området vil være positiv indstillet overfor at bidrage til hallens udvidelse, sådledes at vi alle kommer i mål med dette fantastiske projekt, som vi mener viser vejen indenfor sundhedssystemet. Og som vil fremtidssikre sundhedsbehandlingen og motionsaktiviteter i Vorgod-Barde og opland i meget længe. 

Vorgod-Barde Hallen forventer i løbet af 2019 at kunne indkalde til et borgermøde, hvor vi vil præsentere planerne for udvidelsen samt redegøre for, hvordan det kan finansieres - herunder hvordan vi i området kan yde vores bidrag til dette. Lokalstøtte og forankring er meget afgørende - også i forhold til andre støttemuligheder - og vi vil som altid vise, at vi står sammen og får vores drømme opfyldt. 

På vegne af bestyrelsen for Vorgod-Barde Hallen

Formand Jørgen Clausen


Uge 42

Fysioterapeut tilslutter sig Sundhedsfællesskabet

Projekt sundhedshus går nu ind i FASE 2, og der bliver endnu engang jublet, da regionen har givet tilladelse til at etablere en satelitklinik under Kibæk Fysioterapi med ydernummer, så man kan få tilskud til lægehenviste behandlinger. 

Der blev i maj måned i år bevilget 6,4 millioner til at bygge nyt sundhedshus i Vorgod-Barde. Bevillingen fra statsmidlerne medførte også, at bestyrelsen skulle "trække i arbejdstøjet" for at konkretisere behovet for en længe ønsket udvidelse af hallens faciliteter. Hallen har i en længere periode manglet plads til de mange aktiviteter, som foregår. Vorgod-Barde Hallen er jo blevet et centralt omdrejningspunkt for området, hvorfor der også opstår nye behov og spændende muligheder for hallen og dens brugere. Og det bliver jo endnu mere aktuelt, når der bygges et sundhedshus i umiddelbar forbindelse med hallen at koordinere sundhedshus med motionsfaciliteter, og ligeledes har der været et stort ønske i området, at der kunne tilknyttes en fysioterapeut til sundhedshuset/hallen. 

Det vil blive Vorgod-Barde Hallens opgave at sørge for de lokaler, som en fysioterapeut og eventuelt andre behandlere kan leje sig ind i. Og det vil kræve en større investering. Arbejdsgruppen har en forhåbning om, at befolkningen i Vorgod-Barde området vil være positivt indstillet overfor at bidrage til hallens udvidelse, således at vi alle kommer i mål med dette fantastiske projekt, som vi mener viser vejen inden for sundhedssystemet, og som vil fremtidssikre sunhedsbehandlingen og motionsaktiviteter i Vorgod-Barde i meget længe. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der vil præsentere planerne for udvidelsen samt redegøre for, hvordan det kan finansieres - herunder hvordan vi i området kan yde vores bidrag til dette. Lokalstøtte og forankring er meget afgørende - også i forhold til støttemuligheder - og vi vil som altid vise, at vi står sammen og får vores drømme opfyldt. 


Uge 45

Sundhedsfællesskab

Sundheds "fællesskab" bestående af LÆGE - FYSIOTERAPEUT - VORGOD-BARDE MOTION OG FRITID - VORGOD-BARDE HALLEN er nu så langt i processen, at en foreløbig finansieringsplan foreligger og bliver offentliggjort ved lørdagens julemesse i Vorgod-Barde Hallen den 9. november. Herunder det flotte logo, som præsenterer de fire hjerter, nemlig fællesskabet og de fire enheder, der står sammen om dette projekt. 

Den 30.oktober blev der afholdt møde med repræsentantskabet og Vorgod-Barde Motion og Fritidsbestyrelse. Her blev først og fremmest informeret om, hvor langt man er med planlægningen af Vorgod-Bardes Sundhedsfællesskab. Jørgen Clausen, formand for Vorgod-Bardes bestyrelse oplyste også, at sundhedshuset og hallens tilbygning er afhængige af hinanden. Det vil sige, at hvis Vorgod-Barde Hallen ikke kan finde midler til sammenbygningen/tilbygningen mellem hal og sundhedshus, kan man risikere, at de bevilgede penge fra Sundheds- og Ældreministreriet bortfalder. Helt praktisk skal Vorgod-Barde Hallen finansiere 4.500.000 ud af de 11.500.000 som hele projektet koster. 

Der vil blive afholdt et borgermøde i Vorgod-Barde Hallen omkring uge 2 2020, og her vil indsamlingen blive skudt i gang. Man forventer at nå målet i løbet af foråret. Målet er at indsamle 2.000.000 ved private og virksomheder. De 500.000 af det indsamlede beløb skal gå til udstyr til det nye lægehus. Man håber på stor opbakning og velvillighed til at støtte op om dette store projekt. Barde-Vorgod By- og Erhverv har allerede bevilget de første 200.000 og Vorgod-Barde Motion og Fritid har også allerede bevilget de første 200.000 kr. Det er bare super, når flere i byen bakker op om projektet. 

Efter tidsplanen skal første spadestil tages omkring uge 11. 


uge 50

Artikel Herning Folkeblad

11,4 mio til sundhedshus og hal

Læs hele artiklen her