Generalforsamling i Vorgod-Barde Hallen

Velkommen til

Generalforsamling i Vorgod-Barde Hallen

22.april kl. 19:00

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet 

4. Valg af medlemmer til repræsenttantskabet

På valg er: 

Henrik Jensen - modtager genvalg

Christian Lysgaard - modtager genvalg

Susanne Øe Nørgaard - modtager genvalg

Kelt Pletbjerg - modtager genvalg

Jørgen Clausen - modtager genvalg

Brian Vestersager - modtager genvalg

Kenneth Pedersen - modtager genvalg

5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

 

 

Repræsentantskabsmøde den 2.maj 2024

Event dato: 
Mandag, april 22, 2024