Generalforsamling

Dagsorden til Generalforsamling

den 19. august 2020 Kl. 19.15

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

På valg er:

Richard Andreasen - modtager genvalg

Christian Lysgaard - modtager genvalg

Keld Pletbjerg – modtager genvalg

Kennet Pedersen – modtager genvalg

Susanne Øe Nørgaard – modtager genvalg

Christian Clausen – modtager ikke genvalg

Evt. Jørgen Clausen og Ove Kviesgård - begge modtager genvalg

5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

 

Event dato: 
Onsdag, august 19, 2020